ΜΠρΑθ 250/2023, απόλυση εργαζομένου λόγω ομοφοβικών δηλώσεων