ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΔΙ 2020: ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ