ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ 2021-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ