Διαγωνισμός Συμβολαιογράφων-Νέο Τμήμα Προετοιμασίας , Έναρξη 01 Απριλίου