Διοικητική Κατεύθυνση ΕΣΔΙ-Έναρξη νέου τμήματος εντατικής προετοιμασίας(προχωρημένων)