ΕιρΑθ 780/2023, αντισυνταγματική η ρύθμιση για το ενημερωτικό έντυπο διαμεσολάβησης