Έναρξη μαθημάτων Αγγλικής Νομικής Ορολογίας: Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου