Έναρξη τμημάτων εντατικής προετοιμασίας Συνθέσεων/Εφαρμογών- Εξεταστική Σεπτεμβρίου