Έναρξη τμημάτων προετοιμασίας για Εθνική Σχολή Δικαστών (πολιτική δικαιοσύνη) και ΝΣΚ