ΕΣΔΙ 2021- Κατεύθυνση Εισαγγελέων: Ενδεικτικές απαντήσεις του μαθήματος της Ξένης Γλώσσας