ΕΣΔΙ : Ενδεικτικές Απαντήσεις Μαθήματος Ξένης Γλώσσας για τον 30ο Διαγωνισμό