Εθνική Σχολή Δικαστών 2020/2021 -Έναρξη νέων τμημάτων προετοιμασίας 11 Σεπτεμβρίου 2020