Εθνική Σχολή Δικαστών 2021/2022 -Έναρξη νέων τμημάτων προετοιμασίας 23 Σεπτεμβρίου 2021