Κατεύθυνση Πολιτικής-Ποινικής Δικαιοσύνης ,Εισαγγελέων & Ειρηνοδικών