Βασικό τμήμα προετοιμασίας

Διάρκεια κύκλου προετοιμασίας: Έναρξη : 11 Σεπτεμβρίου 2020 , λήξη με τις εξετάσεις της ΕΣΔΙ

Ο κύκλος των παραδόσεων του συνόλου της εξεταστέας ύλης ολοκληρώνεται τον Ιούλιο και από τις αρχές Σεπτεμβρίου έως την διεξαγωγή των εξετάσεων ακολουθεί κύκλος επαναληπτικών μαθημάτων και διαγωνισμάτων προσομοίωσης των εξετάσεων ΕΣΔΙ.

Προβλέπεται δυνατότητα δοκιμαστικής παρακολούθησης.

Αστικό Δίκαιο:

5 ώρες, (Σάββατο 11.00 - 16.00)

βλ. διάγραμμα παραδόσεων ΕΔΩ

Πολιτική Δικονομία:

4 ώρες, (Παρασκευή 17.00 - 21.00) 

βλ. διάγραμμα παραδόσεων ΕΔΩ

Εμπορικό Δίκαιο**: 

3 ώρες, (Παρασκευή 15.00 - 18.00)

βλ. διάγραμμα παραδόσεων ΕΔΩ

Ποινικό Δίκαιο-Ποινική Δικονομία:

6 ώρες, (Τρίτη 17.00 - 20.00, Πέμπτη 17.00-20.00)

βλ. διάγραμμα παραδόσεων ΕΔΩ

Σύνολο: 18 ώρες εβδομαδιαίως


(Εβδομαδιαία Επίλυση Πρακτικών-Έναρξη σε χρόνο μεταγενέστερο της γενικής έναρξης των μαθημάτων κάθε Τετάρτη 17.00-21.00 )

(Για τον διαγωνισμό Εισαγγελέων προστίθενται ακόμη 2 ώρες εβδομαδιαίως Ποινικού Δικαίου – Ποινικής Δικονομίας για τους τελευταίους 3 μήνες του βασικού κύκλου προετοιμασίας).

(** Η έναρξη των μαθημάτων του Εμπορικού Δικαίου, θα γίνει σε χρόνο μεταγενέστερο της γενικής έναρξης των μαθημάτων, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τον διδάσκοντα).

Εκτός ωρών παραδόσεων διεξάγονται:

  1. Επίλυση απαιτητικών συνδυαστικών πρακτικών θεμάτων και των θεμάτων παλαιοτέρων εξετάσεων (Αστικό – Πολιτική δικονομία σε συνδυασμό, Ποινικό – Ποινική δικονομία σε συνδυασμό, συχνότητα μία φορά μηνιαίως)
  2. Προσομοίωση εξέτασης ΕΣΔΙ σε τακτά χρονικά διαστήματα (1 φορά/μήνα) και διεξοδική συζήτηση των απαντήσεων.

Διδάσκουν:

Αστικό- Εμπορικό Δίκαιο-Πολιτική Δικονομία: Σπ. Κακατσάκης, Δ.Ν. δικηγόρος

Ποινικό Δίκαιο – Ποινική δικονομία: Ειρήνη Μακρυκώστα, δικηγόρος, LL.M (Penal Law), LL.M (Criminology)


Επιπλέον διδάσκονται: Γενική Παιδεία, Αγγλική Νομική Ορολογία προσφέρονται επιπλέον, εκτός του πακέτου των νομικών μαθημάτων.

Αγγλική Νομική Ορολογία: 2 ώρες (διάρκεια μαθημάτων: 4 μήνες)

Γενική Παιδεία: 2 ώρες (διάρκεια μαθημάτων: 4 μήνες)

Διδάσκει:

Δρ Νικόλαος Κ.Πετρόπουλος, M.St., D.Phil [Oxon.]

Παρέχονται:

  1. Αναλυτικές σημειώσεις με συνδυαστική παρουσίαση ουσιαστικών & δικονομικών ζητημάτων
  2. Πρόσβαση σε προσανατολισμένη για τις ανάγκες των εξετάσεων βάση δεδομένων με την σημαντικότερη και επίκαιρη νομολογία για καλύτερη και ταχύτερη επισκόπηση της νομολογίας. Η βάση δεδομένων διαθέτει και μηχανή αναζήτησης με πολλαπλά κριτήρια αναζήτησης.
  3. Συνεχής υποστήριξη του υποψηφίου με επίλυση αποριών μέσω ατομικών συνεδριών και ηλεκτρονικά.
  4. Σε όλα τα τμήματα, παρέχεται η δυνατότητα δοκιμαστικής παρακολούθησης της πρώτης εβδομάδας μαθημάτων, κατόπιν σχετικής κράτησης θέσης.