Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, αποτελεί έναν από τους ελάχιστους τρόπους εισαγωγής κάποιου στον Δημόσιο Τομέα, σε μόνιμη θέση απασχόλησης και με τις περισσότερες προοπτικές εξέλιξης.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο διαγωνισμός διεξάγεται σε δύο φάσεις:

Στην Α’ φάση εξετάζονται το μάθημα της Οργάνωσης και Λειτουργίας του Κράτους και το μάθημα της Μικροοικονομικής – Μακροοικονομικής και Δημοσίων Οικονομικών (2 ώρες έκαστο) και το τεστ δεξιοτήτων (50 ερωτήσεις, 1 ώρα εξέτασης), στο οποίο δεν ισχύει αφαιρετική βαθμολογία και περιλαμβάνει ερωτήσεις σε στατιστικά, πολιτισμικά, γλωσσολογικά στοιχεία κ.α.

 • Το πρώτο στάδιο δίνει το 70% της συνολικής βαθμολογίας του υποψηφίου.
 • Μετά από διάστημα περίπου 45 ημερών ανακοινώνονται τα αποτελέσματα με φθίνουσα σειρά ταξινόμησης. Στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού προκρίνεται ο διπλάσιος αριθμός ατόμων σε σχέση με τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εκκινεί η Β’ φάση με τη διαδικασία του «Φακέλου».

 • Ο φάκελος περιλαμβάνει τρίωρη (3 ώρες) γραπτή δοκιμασία και μετά το πέρας αυτής ακολουθεί προφορική εξέταση.
 • Το δεύτερο στάδιο δίνει το 30% της συνολικής βαθμολογίας του υποψηφίου.
 • Μετά το πέρας των δύο αυτών σταδίων, ακολουθεί η ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: στο nomopolis.edu@gmail.com (με θέμα «Τμήμα ΕΣΔΔΑ» και στοιχεία επικοινωνίας), ή τηλεφωνικά στο 210-3648110.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη: Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2018

Οικονομία (Μικροοικονομική – Μακροοικονομική & Δημόσια Οικονομικά):       

 Πέμπτη 17.30-21.30

Οργάνωση & Λειτουργία του Κράτους:       

Σάββατο 14.00-18.00 (Εμμ. Μπενάκη 69Α)

Τεστ Δεξιοτήτων: 

Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σε δεύτερο χρόνο.


ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

 • Απόλυτα εξειδικευμένους διδάσκοντες που μετρούν περισσότερο από μια δεκαετία συνεχούς εμπειρίας στις εξετάσεις του Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης,
 • Εστιασμένο υλικό και αναλυτικές σημειώσεις με συνδυαστική παρουσίαση ζητημάτων, ώστε να δίδεται ουσιαστική κατεύθυνση στον υποψήφιο (βλ. Δείγμα Σημειώσεων εξετάσεων ΕΣΔΔΑ),
 • Μικρά και βιώσιμα τμήματα των 12-15 ατόμων,
 • Ειδικά προγράμματα για προχωρημένους υποψηφίους που έχουν προετοιμαστεί στο παρελθόν
 • Συνεχής υποστήριξη του υποψηφίου με επίλυση αποριών μέσω ατομικών συνεδριών και ηλεκτρονικά,
 • Δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης μέσω skype.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

18 μαθήματα Χ 4 ώρες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑ 1ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ – ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ: ΚΛΑΣΙΚΗ – ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗ -ΜΑΡΞΙΚΗ – ΚΕΫΝΣΙΑΝΗ – ΘΕΣΜΙΚΗ 4
ΜΑΘΗΜΑ 2ο ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΖΗΤΗΣΗ – ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ – ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 4
ΜΑΘΗΜΑ 3ο ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 4
ΜΑΘΗΜΑ 4ο ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 4
ΜΑΘΗΜΑ 5ο ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ- ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ 4
ΜΑΘΗΜΑ 6ο ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟ – ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4
ΜΑΘΗΜΑ 7ο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ – ΑΕΠ – ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ – ΕΠΕΝΔΥΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 4
ΜΑΘΗΜΑ 8ο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 4
ΜΑΘΗΜΑ 9ο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ – ΥΦΕΣΗ 4
ΜΑΘΗΜΑ 10ο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: ΥΦΕΣΗ – ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 4
ΜΑΘΗΜΑ 11ο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ:ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ 4
ΜΑΘΗΜΑ 12ο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -AD-AS KAI KAMΠΥΛΗ PHILIPS 4
ΜΑΘΗΜΑ 13ο ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 4
ΜΑΘΗΜΑ 14ο Ε.Ε. 4
ΜΑΘΗΜΑ 15ο ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: ΔΑΠΑΝΕΣ – ΦΟΡΟΙ 4
ΜΑΘΗΜΑ 16ο ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ – ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ 4
ΜΑΘΗΜΑ 17ο ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΑΓΟΡΑΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΓΑΘΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ 4
ΜΑΘΗΜΑ 18ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΘΕΜΑΤΑ 4
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 72

Πολιτική Επιστήμη (27 ώρες)

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ
Θεωρίες Κράτους 6
Έθνος – Εθνικισμός, Ιθαγένεια 3
Θεωρίες Δημοκρατίας 6
Πολιτικά Κόμματα, Κοινωνία των Πολιτών 3
Γραφειοκρατία – Δημοσιοϋπαλληλία 3
Δημόσιες Πολιτικές, Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση 3
Θέματα, Δομές 3

Συνταγματικό Δίκαιο (30 ώρες)

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ
Συνταγματισμός, Νομιμότητα
Πηγές Δικαίου και Ιεραρχία
6
Συντ/κή Ιστορία, Αναθεώρηση Συντ., Δημοψήφισμα 3
Πολίτευμα – Πολιτειακές Αρχές, Λαϊκή Κυριαρχία – Λαός, Βουλή – Βουλευτής, Κυβέρνηση, Πρόεδρος της Δημοκρατίας 6
Δικαστική Λειτουργία – Δικαστήρια 3
Θεμελιώδη Δικαιώματα, Κοινωνικό Κράτος, Μοντέλα Κοινωνικής Προστασίας 3
Αρχιτεκτονική του Κράτους (Κρατική Διοίκηση, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Τοπική και Καθ’ ύλη Αυτοδιοίκηση) 3
Έλεγχος Δράσης Δημόσιας Διοίκησης 3
Θέματα, Δομές 3

Ευρωπαϊκή Οργάνωση – Δίκαιο & Θεσμοί (15 ώρες)

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ
Ιστορική Αναδρομή – Συνθήκες και Ορολογία 3
Πολιτικό Σύστημα ΕΕ (Θεσμοί Διακυβέρνησης & Αρμοδιότητες) 3
Ευρωπαϊκό Δίκαιο – Ευρωπαϊκή Έννομη Τάξη 3
Συστήματα Λήψης Αποφάσεων, Πολιτικές ΕΕ, Δικαστήρια, Ένδικα Μέσα 3
Θέματα, Δομές 3

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ & ΥΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

 1. OΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
  1. Το κράτος: Θεωρίες του κράτους. Μορφή του κράτους (αυταρχικό, φιλελεύθερο, ενιαίο, ομοσπονδιακό κ.λπ.). Κράτος και οικονομία. Το ζήτημα της νομιμοποίησης του κράτους. Έθνος και κράτος (εθνικό συμφέρον, γενικό συμφέρον, δημόσιο συμφέρον). Οι λειτουργίες του κράτους (νομοθετική, διοικητική, δικαστική).
  2. Κράτος και πολιτικό σύστημα. Πολιτικό σύστημα, πολιτειακό καθεστώς και πολίτευμα Θεωρίες της δημοκρατίας. Το δημοκρατικό πολίτευμα και το αντιπροσωπευτικό σύστημα. Η σχέση κοινωνίας και πολιτικής. Η κοινωνία στο πολιτικό σύστημα. Η ιδιότητα του πολίτη. Εκλογές, ομάδες συμφερόντων και διαδικασίες λήψεως των αποφάσεων.
  3. Οι πολιτικές του κράτους: Θεωρίες περί των πολιτικών του κράτους. Φιλελευθερισμός, νεοφιλελευθερισμός, σοσιαλισμός. Κρατικές πολιτικές και παρεμβατισμός.
  4. Το Συνταγματικό Δίκαιο: Συνταγματικό δίκαιο των δικαιωμάτων και Συνταγματικό Δίκαιο των εξουσιών. Η συνταγματική αναθεώρηση. Η ιεραρχία των κανόνων του δικαίου. Το ισχύον ελληνικό Σύνταγμα. Οργανωτικές βάσεις του πολιτεύματος. Η μορφή του ελληνικού πολιτεύματος (Προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία). Η δημοκρατική αρχή. Το κοινοβουλευτικό σύστημα. Η προεδρευόμενη μορφή του πολιτεύματος. Η διάκριση των λειτουργιών (άρθρο 26 Σ, οργανικό και λειτουργικό κριτήριο, διασταύρωση). Κράτος Δικαίου. Κοινωνικό κράτος. Η αρχή της νομιμότητας.
  5. Θεμελιώδη Δικαιώματα: Έννοια και κατηγορίες των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Φορείς, αποδέκτες, πεδίο προστασίας, περιορισμοί θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η αρχή της αναλογικότητας. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Θετική και αρνητική ελευθερία. Η αρχή της ισότητας και ειδικότερες εκφάνσεις της. Τα θεμελιώδη δικαιώματα στο ελληνικό Σύνταγμα (άρθρα 4-25 του Συντάγματος), στην ΕΣΔΑ και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Τριτενέργεια των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
  6. Οργανωτικό Συνταγματικό Δίκαιο-Τα όργανα του κράτους: Εκλογικό σώμα (σύνθεση, προσόντα εκλογέα, συνταγματικές εκλογικές αρχές). Βουλή, Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κυβέρνηση, Πρωθυπουργός, Υπουργοί, ευθύνη των μελών της Κυβέρνησης. Η Διοίκηση (κεντρική διοίκηση, αποκεντρωμένη διοίκηση). Ανεξάρτητες Αρχές (οι 5 συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές, κατηγοριοποίηση, φυσιογνωμία). Δικαστική λειτουργία. Λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών. Δικαστικός έλεγχος των συνταγματικότητας των νόμων.
  7. Ευρωπαϊκή Ένωση: Η Συνθήκη της Λισαβόνας (βασικές αλλαγές, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα). Οι πολιτικοί Θεσμοί της ΕΕ, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το Δικαστήριο της ΕΕ, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Το Eurogroup. Οι πηγές του ενωσιακού δικαίου. Πρωτογενές Ευρωπαϊκό Δίκαιο (ΣυνΘΕΕ, ΣυνΘΛΕΕ, Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ). Παράγωγο Ευρωπαϊκό Δίκαιο (κανονισμοί, οδηγίες, αποφάσεις, συστάσεις. γνώμες, η συνήθης νομοθετική διαδικασία στην ΕΕ). Οι γενικές αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Οι τέσσερις οικονομικές ελευθερίες και η εσωτερική αγορά. Η σχέση Συντάγματος και Ευρωπαϊκού Δικαίου (άρθρο 28 Σ και νομολογία Δικαστηρίου της ΕΕ). Η διάκριση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβουλίου της Ευρώπης. Η έννοια της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
  8. Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Υπερεθνική, εθνική και τοπική διοίκηση. Επιδράσεις υπερεθνικών θεσμών και πολιτικών στους εθνικούς θεσμούς και τις εθνικές δημόσιες πολιτικές. Διακυβέρνηση, κυβέρνηση και κράτος. Συγκριτικά μοντέλα κρατών, διακυβέρνησης και δημοκρατίας. Ο ρόλος των επιστημικών (epistemic) κοινοτήτων και των κοινοτήτων πολιτικής στη διακυβέρνηση.
 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
  1. Ιστορική εξέλιξη της οικονομικής σκέψης: Κλασική Πολιτική Οικονομία, Μαρξισμός, Νεοκλασικισμός, Θεσμική Σχολή, Κεϋνσιανισμός.
  2. Το σύστημα της αγοράς και ο σχηματισμός των τιμών: Επιλογές του καταναλωτή και η θεωρία της ζήτησης αγαθών. Ελαστικότητα ζήτησης και προσφοράς. Θεωρία της παραγωγής του κόστους και της
   προσφοράς αγαθών. Ανταγωνισμός, συντονισμός και ισορροπία.
  3. Μορφές αγοράς, ανταγωνισμός και κοινωνική ευημερία: Τέλειος ανταγωνισμός, μονοπώλιο, ολιγοπώλιο και μονοπωλιακός ανταγωνισμός.
  4. Ο μηχανισμός της αγοράς και η λογική των ρυθμιστικών παρεμβάσεων του κράτους: Ατέλειες και αποτυχίες της αγοράς, δημόσια αγαθά, εξωτερικές οικονομίες και εξωτερικές επιβαρύνσεις.
  5. Συνολική προσφορά, συνολική ζήτηση και η έννοια της μακροοικονομικής ισορροπίας: Το εισοδηματικό κύκλωμα και το σύστημα των εθνικολογιστικών κατηγοριών. Προσδιορισμός του εθνικού εισοδήματος και της συνολικής απασχόλησης.
  6. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας, η κεντρική τράπεζα και ο προσδιορισμός του γενικού επιπέδου των τιμών. Ανεργία και πληθωρισμός. Οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση.
  7. Ο κρατικός προϋπολογισμός: Η διαδικασία του κρατικού προϋπολογισμού (κατάρτιση, ψήφιση, εκτέλεση και έλεγχος). Φύση και κριτήρια δημοσίων δαπανών. Χρηματοδότηση των δημοσίων δαπανών
   (τύποι φορολογίας και δημοσίου δανεισμού).
  8. Οικονομικές πολιτικές του κράτους, συμπληρωματικότητες και αντιθέσεις: Σταθεροποιητική πολιτική
   (δημοσιονομική και νομισματική), εισοδηματική πολιτική, κοινωνική πολιτική, αναπτυξιακή πολιτική,
   πολιτική αντιμετώπισης της φτώχειας, πολιτική ανταγωνισμού και δημόσιες επιχειρήσεις.
  9. Διεθνής οικονομία και οικονομική πολιτική: Η αποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία. Συναλλαγματικές ισοτιμίες. Οικονομική ανάπτυξη και οικονομικές ανισότητες σε παγκόσμιο επίπεδο.
  10. Οικονομικές διαστάσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: Η εσωτερική αγορά. Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Η νέα οικονομική διακυβέρνηση στη ζώνη του ευρώ. Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  11. Η ελληνική οικονομία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: Εξελίξεις και προοπτικές. Δημόσια
   οικονομικά. Ισοζύγιο πληρωμών. Απασχόληση και ανεργία.
  12. Κατευθύνσεις πολιτικής. Προοπτικές ονομαστικής και πραγματικής σύγκλισης. Δημοσιονομική κρίση
   στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη.