ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ & ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 – ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΕΝΑΡΞΗ 3/9