ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ & ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 – ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΕΝΑΡΞΗ 2/2