Εξετάσεις Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 2017, νέο τμήμα