Η ελαφρυντική περίσταση του αρ. 84 παρ. 2 του νέου ΠΚ (σύννομη ζωή)