Κατατακτήριες Νομικής Αθηνών

Γενικά.

Το Nomopolis είναι το πλέον εξειδικευμένο νομικό φροντιστήριο στις κατατακτήριες της Νομικής Αθηνών & Κομοτηνής και μεριμνά για την ιδανική και σχολαστική προετοιμασία των υποψηφίων, ενώ καθηγητές του γνωρίζουν με ακρίβεια τις ιδιαιτερότητες της εξέτασης.

Στις εξετάσεις των ετών 2016-2022 οι επιτυχόντες με την πρώτη προσπάθεια ξεπέρασαν το 75% του συνόλου των μαθητών μας

Σύμβουλος επαγγελματικού & ακαδημαϊκού προσανατολισμού του Nomopolis.

Προτού αποφασίσετε να συμμετάσχετε σε Κατατακτήριες Νομικών Σχολών, για να ενημερωθείτε ενδελεχώς σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των κατατακτηρίων, των νομικών σπουδών, καθώς και τις δυνατότητες αξιοποίησής τους στις δεδομένες συνθήκες, χρήσιμη θα ήταν η επικοινωνία σας με τον σύμβουλό μας και υπεύθυνο σπουδών, δικηγόρο κο Ελευθέριο Αθανασόπουλο (τηλεφωνικά στα 2103648110 και 6938131537 ή και δια ζώσης με ραντεβού).

Εξετάσεις.

Οι κατατακτήριες της Νομικής Αθηνών διεξάγονται τις τελευταίες ημέρες του Δεκέμβρη κάθε έτος

βλ. Ανακοίνωση 2022-2023 εδώ

Τμήματα.

Για τις κατατακτήριες Νομικής Αθήνας λειτουργεί ένα απογευματινό (18:00-21:00) τμήμα προετοιμασίας κατά τη διάρκεια του έτους. Ο χρόνος προετοιμασίας είναι επαρκής και δεν απαιτείται κάποιο υπόβαθρο για τη συμμετοχή στο τμήμα.

Τμήμα:Έναρξη 28 Αυγούστου 2023 και λήξη τέλη Δεκεμβρίου μέχρι τη διεξαγωγή των εξετάσεων (9 ώρες εβδομαδιαίως, 120 διδακτικές ώρες συνολικά)

Ενδεικτικό Πρόγραμμα

Δευτέρα, 18.00-21.00: Συνταγματικό Δίκαιο (διδάσκων, Κων/νος Γεωργαντάς, δικηγόρος Μ.Δ.Ε. (Δημοσίου Δικαίου)
Τετάρτη, 18.00-21.00: Αστικό Δίκαιο (διδάσκων, Ελ. Αθανασόπουλος, δικηγόρος LL.M, Dipl. ADR
Παρασκευή, 15.00-18.00: Ποινικό Δίκαιο (διδάσκουσα, Ειρήνη Μακρυκώστα, δικηγόρος, LL.M (Penal Law), LL.M (Criminology)

Έκτακτα τμήματα: Οργανώνονται κατόπιν σχετικής ζήτησης και έκτακτα ή επαναληπτικά τμήματα για υποψηφίους που έχουν παρακολουθήσει κάποιου είδους προετοιμασία στο παρελθόν ή που για κάποιο λόγο αδυνατούν να παρακολουθήσουν τακτικό τμήμα προετοιμασίας.

 

Διδασκόμενα Μαθήματα  (3 ώρες εβδομαδιαίως κάθε μάθημα)

  1. Αστικό Δίκαιο (διδάσκων, Ελ. Αθανασόπουλος, δικηγόρος LL.M, Dipl. ADR)
  2. Ποινικό Δίκαιο (διδάσκουσα, Ειρήνη Μακρυκώστα, δικηγόρος, LL.M (Penal Law), LL.M (Criminology)
  3. Συνταγματικό Δίκαιο (διδάσκων, Κων/νος Γεωργαντάς, δικηγόρος, Μ.Δ.Ε. Δημοσίου Δικαίου)

 

Πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία.

Το μάθημα είναι απολύτως προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εξέτασης, ενώ διεξάγονται και ιδιαίτερα μαθήματα για τους υποψηφίους που το έχουν ανάγκη ή δεν δύνανται λόγω υποχρεώσεων να παραστούν σε όλες τις ώρες του βασικού τμήματος προετοιμασίας. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης του εκάστοτε τμήματος.

Σε κάθε τμήμα προετοιμασίας προβλέπεται η διεξαγωγή προσομοίωσης των εξετάσεων για τουλάχιστον 3 φορές μέχρι την ολοκλήρωση της προετοιμασίας.

Εκπαιδευτικό υλικό:

Παρέχεται δωρεάν πλήρες επιβοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό και πρακτικά θέματα που έχουν επιμεληθεί οι διδάσκοντες.

Συγγράμματα: Υπάρχει δυνατότητα προμήθειας των προτεινόμενων συγγραμμάτων σε προνομιακή τιμή σε σχέση με την τιμή του εμπορίου για τους σπουδαστές μας.