Κατατακτήριες Νομικής Κομοτηνής

Γενικά.

Το Nomopolis είναι το πλέον εξειδικευμένο νομικό φροντιστήριο στις κατατακτήριες της Νομικής Αθηνών & Κομοτηνής και μεριμνά για την ιδανική και σχολαστική προετοιμασία των υποψηφίων και οι διδάσκοντες γνωρίζουν με ακρίβεια τις ιδιαιτερότητες της εξέτασης.

Το Nomopolis σημείωσε εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας στις κατατακτήριες του 2021 όπου οι 8 στους 10 μαθητές μας επέτυχαν στις κατατακτήριες στη Νομική της Κομοτηνής με την πρώτη προσπάθεια!

Σύμβουλος επαγγελματικού & ακαδημαϊκού προσανατολισμού του Nomopolis.

Προτού αποφασίσετε να συμμετάσχετε σε Κατατακτήριες Νομικών Σχολών, για να ενημερωθείτε ενδελεχώς σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των κατατακτηρίων, των νομικών σπουδών, καθώς και τις δυνατότητες αξιοποίησής τους στις δεδομένες συνθήκες, χρήσιμη θα ήταν η επικοινωνία σας με τον σύμβουλό μας και υπεύθυνο σπουδών, δικηγόρο κο Ελευθέριο Αθανασόπουλο (τηλεφωνικά στα 2103648110 και 6938131537 ή και δια ζώσης μετά από ραντεβού).

Εξετάσεις.

Οι κατατακτήριες της Νομικής Κομοτηνής διεξάγονται τις τελευταίες ημέρες του Δεκέμβρη κάθε έτος. –

βλ. ανακοίνωση 2022-2023 εδώ

Τμήματα.

Για τις κατατακτήριες Νομικής Κομοτηνής λειτουργεί ένα τμήμα κάθε έτος με έναρξη μέσα Αυγούστου και λήξη αρχές Δεκεμβρίου μέχρι τη διεξαγωγή των εξετάσεων (9 ώρες εβδομαδιαίως, 120 διδακτικές ώρες συνολικά)

Έκτακτα τμήματα: Οργανώνονται κατόπιν σχετικής ζήτησης και έκτακτα ή επαναληπτικά τμήματα για υποψηφίους που έχουν παρακολουθήσει κάποιου είδους προετοιμασία στο παρελθόν ή που για κάποιο λόγο αδυνατούν να παρακολουθήσουν τακτικό τμήμα προετοιμασίας.

Διδασκόμενα Μαθήματα  (3 ώρες εβδομαδιαίως κάθε μάθημα)

Στοιχεία Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας

(διδάσκων, Ελ. Αθανασόπουλος, δικηγόρος LL.M, Dipl. ADR)

Στοιχεία Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας

(διδάσκουσα, Ειρήνη Μακρυκώστα, δικηγόρος, LLM  (Penal Law), LLM (Criminology)

Στοιχεία Συνταγματικού,  Διοικητικού και Φορολογικού Δικαίου 

(διδάσκων, Κωστής Γεωργαντάς, δικηγόρος Μ.Δ.Ε. (Δημοσίου Δικαίου)

 Πρόγραμμα Απογευματινού Τμήματος Αυγούστου
Έναρξη: Δευτέρα , 29 Αυγούστου
Δευτέρα , 18.00-21.00:
Στοιχεία Πολιτικής Δικονομίας , (διδάσκων, Ελ. Αθανασόπουλος, δικηγόρος LL.M, Dipl. ADR)
Τρίτη, 18.00-21.00:
Στοιχεία Αστικού Δικαίου (διδάσκων, Ελ. Αθανασόπουλος, δικηγόρος LL.M, Dipl. ADR)
Πέμπτη, 18.00-20.00:
Στοιχεία Συνταγματικού,  Διοικητικού και Φορολογικού Δικαίου (διδάσκων, Κ. Γεωργαντάς, δικηγόρος (Δημοσίου Δικαίου)
Παρασκευή, 15.00-18.00:
Στοιχεία Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας (διδάσκουσα, Ειρήνη Μακρυκώστα, δικηγόρος, LLM  (Penal Law), LLM (Criminology)

Πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία.

Το μάθημα είναι απολύτως προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εξέτασης, ενώ διεξάγονται και ιδιαίτερα μαθήματα για τους υποψηφίους που το έχουν ανάγκη ή δεν δύνανται λόγω υποχρεώσεων να παραστούν σε όλες τις ώρες του βασικού τμήματος προετοιμασίας.

Σε κάθε τμήμα προετοιμασίας προβλέπεται η διεξαγωγή προσομοίωσης των εξετάσεων για τουλάχιστον 3 φορές μέχρι την ολοκλήρωση της προετοιμασίας.

Εκπαιδευτικό υλικό:

Παρέχεται δωρεάν πλήρες επιβοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό και πρακτικά θέματα που έχουν επιμεληθεί οι διδάσκοντες.

Συγγράμματα: Υπάρχει δυνατότητα προμήθειας των προτεινόμενων συγγραμμάτων σε προνομιακή τιμή σε σχέση με την τιμή του εμπορίου για τους σπουδαστές μας.