Κώδικας Δικηγόρων & εξετάσεις ασκουμένων: εισαγωγή, εφαρμογές (Παρασκευή 5 Μαΐου, 13:00 μμ, ελεύθερη συμμετοχή)