Νέο Τμήμα Προετοιμασίας για τις εξετάσεις Τ.Ε.Μ.Α-Έναρξη 25 Ιανουαρίου