Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ)

Τμήμα Προετοιμασίας διαγωνισμού ΝΣΚ (2022 - 2023)


Το Κέντρο Νομικής Κατάρτισης NOMOPOLIS συστήνει τμήμα προετοιμασίας για τον επερχόμενο διαγωνισμό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που αναμένεται να προκηρυχθεί το 2023 και να ολοκληρωθεί το 2024.

Σύμφωνα με το νέο οργανισμό του ΝΣΚ ο διαγωνισμός διεξάγεται τακτικά ανά δύο έτη. Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια έχουν αυξηθεί οι ώρες προετοιμασίας στη σχολή μας λόγω της απαιτητικής φύσεως του διαγωνισμού. Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό αναζητήστε στην ιστοσελίδα http://www.nsk.gr/web/nsk/home


Έναρξης Τμήματος: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023

Διάρκεια τμήματος : 7 μήνες


Πρόγραμμα Διδασκαλίας:

Αστικό Δίκαιο 6 ώρες εβδομαδιαίως

Δημόσιο Δίκαιο**: 3 ώρες εβδομαδιαίως

Πολιτική Δικονομία: ώρες εβδομαδιαίως

Εμπορικό Δίκαιο 3ώρες εβδομαδιαίως


** Η διδασκαλία του Δημοσίου Δικαίου συμπεριλαμβάνει και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο (στο οποίο οι υποψήφιοι εξετάζονται πια και στο πρώτο στάδιο των γραπτών εξετάσεων) αλλά και τα Στοιχεία Φορολογικού Δικαίου.

Διδάσκουν:

Σπ. Κακατσάκης, δικηγόρος Δ.Ν., LL.M (Αστικό – Εμπορικό δίκαιο), Λ. Αθανασόπουλος, δικηγόρος LL.M (πολιτική δικονομία) Κ. Γεωργαντάς, δικηγόρος Μ.Δ.Ε (Δημόσιο Δίκαιο)

Ενδεικτικό Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Αστικό Δίκαιο:

Δευτέρα 16.00-21.00

Δημόσιο Δίκαιο:

Τρίτη 18.00-21.00

Πολιτική Δικονομία:

Τετάρτη 18.00-20.00

Εμπορικό Δίκαιο:

Πέμπτη 16.00-19.00


Σημείωση:

Στο προφορικό στάδιο εξετάζονται επιπλέον τα μαθήματα: α) στοιχεία ποινικού δικαίου & ποινικής δικονομίας και β) στοιχεία φορολογικού δικαίου. Στο προφορικό στάδιο εξετάζονται οι επιτυχόντες του γραπτού σταδίου και διοργανώνεται από τo Nomopolis ξεχωριστό τμήμα προετοιμασίας βραχείας διάρκειας

Οι παραδόσεις συνοδεύονται από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, επίκαιρη νομολογία, αρθρογραφία).

Προβλέπεται δυνατότητα δοκιμαστικής παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γραμματεία (210-3648110 στο ωράριο λειτουργίας [14:00-22:00 καθημερινές] και στο nomopolis.edu@gmail.com)