ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΕΣΔΙ