ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ & ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ/ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 – ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΕΝΑΡΞΗ 28/8