Προετοιμασία Ασκουμένων και υποψηφίων Επάρκειας Οκτωβρίου 2017