Προφίλ

 

Το Κέντρο Νομικής Κατάρτισης NOMOPOLIS είναι ένα σύγχρονο, πρότυπο κέντρο διδασκαλίας νομικών μαθημάτων, διοργάνωσης νομικών σεμιναρίων και άλλων τμημάτων προετοιμασίας για διαγωνισμούς.

Η ομάδα των διδασκόντων αποτελείται από νέους νομικούς που χαρακτηρίζονται για την κατάρτισή τους, την όρεξη για διδασκαλία και κυρίως την κατάλληλη προετοιμασία των μαθημάτων, που προσαρμόζεται στο είδος κάθε εξέτασης.

Η επιμονή στην πρακτική εφαρμογή του δικαίου και την ορθή διατύπωση του δικανικού συλλογισμού καθιστούν το NOMOPOLIS ιδανικό συμπαραστάτη του σπουδαστή/υποψηφίου που ζητά κάτι παραπάνω από την μελέτη των κλασικών νομικών εγχειριδίων και την στείρα θεωρητική προσέγγιση του δικαίου.

Η στενή επαφή με τους σπουδαστές, η ομαδική δουλειά, η ηθική προς αυτούς συμπαράσταση και καθοδήγηση αποτελούν προτεραιότητες για το NOMOPOLIS.

Στο Νομόπολις λειτουργούν τμήματα προετοιμασίας για :

  • Εξετάσεις Εθνικής Σχολής Δικαστών (Πολιτικής & Διοικητικής Κατεύθυνσης)
  • Εξετάσεις Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
  • Κατατακτήριες εξετάσεις Νομικών Σχολών Αθήνας & Κομοτηνής
  • Εξετάσεις προπτυχιακών μαθημάτων Νομικών Σχολών
  • Άλλου είδους εξετάσεις (συμβ/φων, δικ. επιμελητών κ.ο.κ.)
  • Εξετάσεις ασκουμένων & επιτροπής επάρκειας
  • Διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Παρέχεται πλήρες υποστηρικτικό υλικό, σημειώσεις, πρακτικά και νομολογία. Τα τμήματα προετοιμασίας λειτουργούν και εξ αποστάσεως μέσω skype σε πραγματικό χρόνο με το δια ζώσης τμήμα ή και ξεχωριστά.

Παρέχονται επίσης: δωρεάν συμβουλευτική νομικού επαγγελματικού προσανατολισμού ακόμη και σε μη σπουδαστές του NOMOPOLIS, υποτροφίες & εκπτώσεις για ειδικές περιπτώσεις σπουδαστών, πρόσβαση στην τράπεζα δεδομένων του NOMOPOLIS, δυνατότητα εξ αποστάσεως διδασκαλίας σε όλα τα τμήματα και άλλες επιμέρους δυνατότητες που εξειδικεύονται στο κάθε πρόγραμμα.