Τμήματα εντατικής προετοιμασίας Εφαρμογών (συνθέσεων)

ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΠΟΙΝΙΚΟΥ - ΑΣΤΙΚΟΥ - ΠΟΛ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

(Έναρξη εκάστου τμήματος βλ. παρακάτω)

 

01. Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου: διάρκεια 40 ώρες

Διδάσκων: Κωστής Γεωργαντάς, δικηγόρος Μ.Δ.Ε.

Ημερομηνία έναρξης μαθημάτωνΠέμπτη 31  Μαρτίου 2022

Ώρες διδασκαλίας:

Πέμπτη: 18.00 - 21.00


02. Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας: διάρκεια 40 ώρες

Διδάσκων: Ελ. Αθανασόπουλος, δικηγόρος LL.M

Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων: Τρίτη,  29 Μαρτίου 2022

Ώρες διδασκαλίας:

Τρίτη: 18.00 - 21.00


03. Εφαρμογές Ποινικού Δικαίου: διάρκεια 40 ώρες

Διδάσκουσα: Νικολοπούλου Χριστίνα, δικηγόρος, Δ.Ν.

Ημερομηνία έναρξης μαθημάτωνΠαρασκευή, 1 Απριλίου 2022

Ώρες διδασκαλίας:

Παρασκευή: 16.00-18.00


02. Εφαρμογές Αστικού: διάρκεια 40 ώρες

Διδάσκων: Ελ. Αθανασόπουλος, δικηγόρος LL.M

Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων: Δευτέρα, 4 Απριλίου 2022

Ώρες διδασκαλίας:

Δευτέρα: 12.00 - 15.00


Σημείωση:

Στα τμήματα προετοιμασίας των εφαρμογών γίνεται ανάλυση των κρίσιμων και δυσχερέστερων ζητημάτων στα οποία συνήθως συναντούν δυσκολία οι φοιτητές και δίδεται έμφαση στην εξέταση απαιτητικών πρακτικών ζητημάτων. Τα μαθήματα συνοδεύονται από επαρκές εκπαιδευτικό υλικό.

Όσοι ενδιαφέρονται για τα τμήματα των εφαρμογών να αποτανθούν τηλεφωνικώς στο 210-3648110 ή με e-mail στη γραμματεία μας.