Τμήματα εντατικής προετοιμασίας Εφαρμογών (συνθέσεων)

ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΠΟΙΝΙΚΟΥ - ΑΣΤΙΚΟΥ - ΠΟΛ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

(Έναρξη εκάστου τμήματος βλ. παρακάτω)

 

01. Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου: διάρκεια 35 ώρες, κόστος 450 €

Διδάσκων: Κωστής Γεωργαντάς, δικηγόρος Μ.Δ.Ε.

Ημερομηνία έναρξης μαθημάτωνΔευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018

Ώρες διδασκαλίας:

Δευτέρα: 12.00 - 14.00

Τετάρτη: 12.00 - 14.00


02. Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας: διάρκεια 40 ώρες, κόστος 450 €

Διδάσκων: Ελ. Αθανασόπουλος, δικηγόρος LL.M

Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων: Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2018

Ώρες διδασκαλίας:

Τρίτη: 12.00 - 14.00

Πέμπτη: 12.00 - 14.00


03. Εφαρμογές Ποινικού Δικαίου: διάρκεια 40 ώρες, κόστος 450 €

Διδάσκουσα: Ειρήνη Μακρυκώστα, δικηγόρος Μ.Δ.Ε.

Ημερομηνία έναρξης μαθημάτωνΠαρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018

Ώρες διδασκαλίας:

Παρασκευή: 14.00 - 17.00


02. Εφαρμογές Αστικού: διάρκεια 40 ώρες, κόστος 400 €

Διδάσκων: Ελ. Αθανασόπουλος, δικηγόρος LL.M

Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων: Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018

Ώρες διδασκαλίας:

Τετάρτη: 14.00 - 16.00

Παρασκευή: 14.00 - 16.00


Σημείωση:

Στα τμήματα προετοιμασίας των εφαρμογών γίνεται ανάλυση των κρίσιμων και δυσχερέστερων ζητημάτων στα οποία συνήθως συναντούν δυσκολία οι φοιτητές και δίδεται έμφαση στην εξέταση απαιτητικών πρακτικών ζητημάτων. Τα μαθήματα συνοδεύονται από επαρκές εκπαιδευτικό υλικό.

Όσοι ενδιαφέρονται για τα τμήματα των εφαρμογών να αποτανθούν τηλεφωνικώς στο 210-3648110 ή με e-mail στη γραμματεία μας.