Τμήματα εντατικής προετοιμασίας Εφαρμογών (συνθέσεων)

ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΠΟΙΝΙΚΟΥ - ΑΣΤΙΚΟΥ - ΠΟΛ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

(Έναρξη εκάστου τμήματος βλ. παρακάτω)

 

01. Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου: διάρκεια 40 ώρες

Διδάσκων: Κωστής Γεωργαντάς, δικηγόρος Μ.Δ.Ε.

Ημερομηνία έναρξης μαθημάτωνΠέμπτη

Ώρες διδασκαλίας:

Πέμπτη: 18.00 - 21.00


02. Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας: διάρκεια 40 ώρες

Διδάσκων: Ελ. Αθανασόπουλος, δικηγόρος LL.M

Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων: Τρίτη,  26 Οκτωβρίου 2022

Ώρες διδασκαλίας:

Τετάρτη: 12:00 - 15.00


03. Εφαρμογές Ποινικού Δικαίου: διάρκεια 40 ώρες

Διδάσκουσα: Νικολοπούλου Χριστίνα, δικηγόρος, Δ.Ν.

Ημερομηνία έναρξης μαθημάτωνΠαρασκευή, 1 5 Νοεμβρίου 2022

Ώρες διδασκαλίας:

Παρασκευή: 17.00-20.00


02. Εφαρμογές Αστικού: διάρκεια 40 ώρες

Διδάσκων: Ελ. Αθανασόπουλος, δικηγόρος LL.M

Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων: Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2022

Ώρες διδασκαλίας:

Πέμπτη: 12.00 - 15.00


Σημείωση:

Στα τμήματα προετοιμασίας των εφαρμογών γίνεται ανάλυση των κρίσιμων και δυσχερέστερων ζητημάτων στα οποία συνήθως συναντούν δυσκολία οι φοιτητές και δίδεται έμφαση στην εξέταση απαιτητικών πρακτικών ζητημάτων. Τα μαθήματα συνοδεύονται από επαρκές εκπαιδευτικό υλικό.

Όσοι ενδιαφέρονται για τα τμήματα των εφαρμογών να αποτανθούν τηλεφωνικώς στο 210-3648110 ή με e-mail στη γραμματεία μας.