Τμήματα εντατικής προετοιμασίας Εφαρμογών (συνθέσεων)

ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΠΟΙΝΙΚΟΥ - ΑΣΤΙΚΟΥ - ΠΟΛ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

(Έναρξη εκάστου τμήματος βλ. παρακάτω)

 

01. Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου: διάρκεια 40 ώρες, κόστος 450 €

Διδάσκων: Κωστής Γεωργαντάς, δικηγόρος Μ.Δ.Ε.

Ημερομηνία έναρξης μαθημάτωνΤρίτη, 19 Μαρτίου 2019

Ώρες διδασκαλίας:

Τρίτη: 15.30 - 17.30

Πέμπτη: 13.30 - 15.30


02. Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας: διάρκεια 40 ώρες, κόστος 450 €

Διδάσκων: Ελ. Αθανασόπουλος, δικηγόρος LL.M

Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων: Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019

Ώρες διδασκαλίας:

Τρίτη: 14.30 - 17.30


03. Εφαρμογές Ποινικού Δικαίου: διάρκεια 40 ώρες, κόστος 450 €

Διδάσκουσα: Ειρήνη Μακρυκώστα, δικηγόρος Μ.Δ.Ε.

Ημερομηνία έναρξης μαθημάτωνΠαρασκευή, 22 Μαρτίου 2019

Ώρες διδασκαλίας:

Παρασκευή: 12.00 - 15.00


02. Εφαρμογές Αστικού: διάρκεια 40 ώρες, κόστος 400 €

Διδάσκων: Ελ. Αθανασόπουλος, δικηγόρος LL.M

Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων: Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019

Ώρες διδασκαλίας:

Πέμπτη: 12.00 - 15.00


Σημείωση:

Στα τμήματα προετοιμασίας των εφαρμογών γίνεται ανάλυση των κρίσιμων και δυσχερέστερων ζητημάτων στα οποία συνήθως συναντούν δυσκολία οι φοιτητές και δίδεται έμφαση στην εξέταση απαιτητικών πρακτικών ζητημάτων. Τα μαθήματα συνοδεύονται από επαρκές εκπαιδευτικό υλικό.

Όσοι ενδιαφέρονται για τα τμήματα των εφαρμογών να αποτανθούν τηλεφωνικώς στο 210-3648110 ή με e-mail στη γραμματεία μας.