ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ) ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017