ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ, 12/12 – 20/12)