ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ – ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ