ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ (ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΑΣΤΙΚΟΥ- ΠΟΙΝΙΚΟΥ -ΔΗΜΟΣΙΟΥ