Αγγλική Νομική Ορολογία

 

Επιπλέον διδάσκονται:

Αγγλική Νομική Ορολογία

Τμήμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις για την Εθνική Σχολή Δικαστών

Συνολική διάρκεια μαθημάτων 4 μήνες (2 ώρες σε εβδομαδιαία βάση)

Τμήμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης TOLES legal καθώς και για κάθε άλλη χρήση.

Συνολική διάρκεια μαθημάτων : 40 ώρες

Περισσότερες πληροφορίες για τις εξετάσεις TOLES μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το τμήμα απευθύνεται σε δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους, καθώς και φοιτητές που ενδιαφέρονται να κατανοήσουν βασικές έννοιες και να εμβαθύνουν περαιτέρω τις γνώσεις τους στην Αγγλική Νομική Ορολογία ή επιθυμούν να κάνουν μετεκπαίδευση σε αγγλόφωνους εκπαιδευτικούς φορείς. Αναλυτικά, διδάσκονται οι κλάδοι του Αστικού, Εμπορικού και Ποινικού Δικαίου, καθώς και ο κλάδος του Διοικητικού Δικαίου.

Παρέχονται:

Εισαγωγή στους βασικούς κανόνες μετάφρασης ενός νομικού κειμένου (από την αγγλική προς την ελληνική, και από την ελληνική προς την αγγλική)

Εμβάθυνση στην νομική ορολογία ανά κλάδο δικαίου

Εξοικείωση με αγγλικά νομικά κείμενα, κείμενα ΕΕ κλπ.

Συνεχής εξάσκηση και μετάφραση νομικών κειμένων

Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα δοκιμαστικής παρακολούθησης της πρώτης εβδομάδας μαθημάτων, κατόπιν σχετικής κράτησης θέσης.