Αγγλική Νομική Ορολογία

 

Επιπλέον διδάσκονται:

Αγγλική Νομική Ορολογία & Γενική Παιδεία: 2 ώρες/εβδομάδα

Το Nomopolis ανακοινώνει την έναρξη τμήματος Αγγλικής Νομικής Ορολογίας, συνολικής διάρκειας 60 ωρών, για την προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης TOLES Legal καθώς και κάθε άλλη χρήση.

Τα μαθήματα, διάρκειας 2 ωρών, θα διεξάγονται σε εβδομαδιαία βάση (κάθε Πέμπτη, 18.00-20.00).

Το τμήμα απευθύνεται σε δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους, καθώς και φοιτητές που ενδιαφέρονται να κατανοήσουν βασικές έννοιες και να εμβαθύνουν περαιτέρω τις γνώσεις τους στην Αγγλική Νομική Ορολογία ή επιθυμούν να κάνουν μετεκπαίδευση σε αγγλόφωνους εκπαιδευτικούς φορείς. Αναλυτικά, διδάσκονται οι κλάδοι του Αστικού, Εμπορικού και Ποινικού Δικαίου, καθώς και ο κλάδος του Διοικητικού Δικαίου.

Παρέχονται:

Εισαγωγή στους βασικούς κανόνες μετάφρασης ενός νομικού κειμένου (από την αγγλική προς την ελληνική, και από την ελληνική προς την αγγλική)

Εμβάθυνση στην νομική ορολογία ανά κλάδο δικαίου

Εξοικείωση με αγγλικά νομικά κείμενα, κείμενα ΕΕ κλπ.

Συνεχής εξάσκηση και μετάφραση νομικών κειμένων

Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα δοκιμαστικής παρακολούθησης της πρώτης εβδομάδας μαθημάτων, κατόπιν σχετικής κράτησης θέσης.