Αγγλική Νομική Ορολογία

 

Επιπλέον διδάσκονται:

Αγγλική Νομική Ορολογία & Γενική Παιδεία: 3 ώρες (Πέμπτη 18:00 - 21:00)

Τα μαθήματα της Αγγλικής Νομικής Ορολογίας και της Γενικής Παιδείας θα διδάσκονται εναλλάξ, κάθε Πέμπτη (Έναρξη 10 Ιανουαρίου).