Διαγωνισμός Συμβολαιογράφων

 

Το Nomopolis διοργανώνει και φέτος τμήμα εντατικής προετοιμασίας για το Διαγωνισμό Συμβολαιογράφων , διάρκειας 4 μηνών.

Δυνατότητα και εξ αποστάσεως παρακολούθησης

Δηλώσεις συμμετοχής: nomopolis.edu@gmail.com ή τηλεφωνικώς στο 210 3648110 (από 14:00 έως 22:00).

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2020.

Διδασκόμενα μαθήματα/Ενδεικτικό Πρόγραμμα:

Αστικό δίκαιο: 3 ώρες εβδομαδιαίως, (Τρίτη, 18.00-21.00)

Εμπορικό δίκαιο: 3 ώρες εβδομαδιαίως, (Σάββατο, 11.00-14.00) *

Πολιτική δικονομία: 3 ώρες εβδομαδιαίως, (Παρασκευή, 18.00-21.00)

Ειδικοί συμβολαιογραφικοί νόμοι**: 4 ώρες εβδομαδιαίως, (Πέμπτη, 17.00-21.00)

* Το μάθημα του Εμπορικού Δικαίου θα ξεκινήσει σε μεταγενέστερο χρόνο * *Το μάθημα "Ειδικοί Νόμοι" περιλαμβάνει: Ζητήματα οριζοντίου - κάθετης ιδιοκτησίας, Κτηματολογικού Δικαίου, Φορολογικού Δικαίου (Φορολογίας Κεφαλαίου, Ε.Ν.Φ.Ι.Α., Τέλους Χαρτοσήμου), Πολεοδομικού Δικαίου (Αυθαίρετα, κατατμήσεις κλπ.), Δασικού Δικαίου, Κώδικας Συμβολαιογράφων, Σύνταξη Συμβολαίων (Δομή - Περιεχόμενο - Προσαρτώμενα).

Διδάσκουν: Σπ. Κακατσάκης, δικηγόρος Δ.Ν. (Αστικό/Εμπορικό Δίκαιο), Ελ. Αθανασόπουλος. δικηγόρος LL.M.(Πολιτική Δικονομία), Β.Μπούτος, Μ.Δ Εμπορικού Δικαίου, συμβολαιογράφος Πειραιώς (ειδικοί συμβολαιογραφικοί νόμοι)

Οι παραδόσεις συνοδεύονται από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, επίκαιρη νομολογία, αρθρογραφία).