Διαγωνισμός Συμβολαιογράφων

 

Το Nomopolis διοργανώνει νέο τμήμα προετοιμασίας για το Διαγωνισμό Συμβολαιογράφων , διάρκειας 6 μηνών.

Δυνατότητα και εξ αποστάσεως παρακολούθησης

Δηλώσεις συμμετοχής: nomopolis.edu@gmail.com ή τηλεφωνικώς στο 210 3648110 (από 14:00 έως 22:00).

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα, 15 Aπριλίου 2024 .

Διδασκόμενα μαθήματα

Αστικό δίκαιο

Εμπορικό δίκαιο

Πολιτική δικονομία

Ειδικοί συμβολαιογραφικοί νόμοι**

* *Το μάθημα "Ειδικοί Νόμοι" περιλαμβάνει: Ζητήματα οριζοντίου - κάθετης ιδιοκτησίας, Κτηματολογικού Δικαίου, Φορολογικού Δικαίου (Φορολογίας Κεφαλαίου, Ε.Ν.Φ.Ι.Α., Τέλους Χαρτοσήμου), Πολεοδομικού Δικαίου (Αυθαίρετα, κατατμήσεις κλπ.), Δασικού Δικαίου, Κώδικας Συμβολαιογράφων, Σύνταξη Συμβολαίων (Δομή - Περιεχόμενο - Προσαρτώμενα).

Διδάσκει: Ελ. Αθανασόπουλος. δικηγόρος LL.M.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Έναρξη, Δευτέρα 15 Απριλίου 2024

Δευτέρα 18.00-21.00

Ειδικοί Συμβολαιογραφικοί Νόμοι/Εμπορικό Δίκαιο

Τετάρτη 18.00-20.00

Αστικό Δίκαιο-Πολιτική Δικονομία

Οι παραδόσεις συνοδεύονται από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, επίκαιρη νομολογία, αρθρογραφία).

Δυνατότητα παρακολούθησης : δια ζώσης & εξ αποστάσεως .