Φροντιστηριακά μαθήματα Νομικών Σχολών Κύπρου (και μέσω Skype)

 

Παρέχονται εξατομικευμένα ή και ομαδικά μαθήματα ειδικά για τους φοιτητές που φοιτούν σε τμήματα ελληνικού δικαίου στα πανεπιστήμια της Κύπρου και τμήματα προετοιμασίας για τις Εξετάσεις Επάρκειας και Ασκουμένων δικηγόρων.

Επίσης, παρέχεται εξειδικευμένη βιβλιογραφία και συμβουλευτική για την εκπόνηση φοιτητικών εργασιών.