Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ)

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 2018-2019


Το Κέντρο Νομικής Κατάρτισης NOMOPOLIS διοργανώνει τμήμα εντατικής προετοιμασίας για τις επερχόμενες εξετάσεις του ΝΣΚ που θα διεξαχθούν στις 25 Φεβρουαρίου 2019 .

Προβλέπεται δυνατότητα δοκιμαστικής παρακολούθησης.


.

Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία (210-3648110, nomopolis.edu@gmail.com)

Ημερομηνία Έναρξης Τρέχοντος Τμήματος: Τρίτη, 13 Νοεμβρίου

Πρόγραμμα Διδασκαλίας:

Αστικό- Εμπορικό Δίκαιο: 4 ώρες εβδομαδιαίως (Δευτέρα 17:00 – 21:00)

Δημόσιο Δίκαιο: 3 ώρες εβδομαδιαίως (Τρίτη 18:00 – 21:00 μμ)

Πολιτική Δικονομία: 3 ώρες εβδομαδιαίως (Πέμπτη 18:00 – 21:00 μμ)

Διδάσκουν:

Σπ. Κακατσάκης, δικηγόρος Δ.Ν., LL.M (αστικό – εμπορικό δίκαιο), Κ. Γεωργαντάς, δικηγόρος Μ.Δ.Ε.


Οι παραδόσεις συνοδεύονται από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, επίκαιρη νομολογία, αρθρογραφία).
Σημείωση:

Στα προφορικά εξετάζονται και τα μαθήματα του Ποινικού Δικαίου και Ποινικής δικονομίας για τα οποία θα υπάρξει πρόσθετο, ειδικό τμήμα προετοιμασίας.