Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ)

 

ΒΑΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 2018


Το Κέντρο Νομικής Κατάρτισης NOMOPOLIS διοργανώνει για τις επερχόμενες εξετάσεις του ΝΣΚ τμήμα εντατικής προετοιμασίας ελάχιστης διάρκειας πέντε (5) μηνών.

Σε περίπτωση καθυστέρησης του διαγωνισμού προβλέπεται η συνέχιση κάποιων επαναληπτικών μαθημάτων πέραν της βασικής διάρκειας των πέντε (5) μηνών χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση. Προβλέπεται δυνατότητα δοκιμαστικής παρακολούθησης.


ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ.

Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία (210-3648110, nomopolis.edu@gmail.com)

Ημερομηνία Έναρξης Τρέχοντος Τμήματος: Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου

Πρόγραμμα Διδασκαλίας:

Αστικό- Εμπορικό Δίκαιο: 4 ώρες εβδομαδιαίως (Δευτέρα 16:30 – 20:30)

Πολιτική Δικονομία: 3 ώρες εβδομαδιαίως (Παρασκευή 17:30 – 20:30 μμ)

Διδάσκουν:

Σπ. Κακατσάκης, δικηγόρος Δ.Ν., LL.M (αστικό – εμπορικό δίκαιο), Ελ. Αθανασόπουλος, δικηγόρος LL.M (πολιτική δικονομία).


Οι παραδόσεις συνοδεύονται από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, επίκαιρη νομολογία, αρθρογραφία).
Σημείωση:

Στα προφορικά εξετάζονται και τα μαθήματα του Ποινικού Δικαίου και Ποινικής δικονομίας για τα οποία θα υπάρξει πρόσθετο, ειδικό τμήμα προετοιμασίας.