ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ- Νέο Τμήμα Προετοιμασίας – Έναρξη 14/03/2023