Συνεργάτες

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ

Δικηγόρος, Δρ.Ν


Διδάσκει Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία.

 

ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ

Δικηγόρος Μ.Δ.Ε.


Δικηγόρος, κάτοχος 2 μεταπτυχιακών διπλωμάτων (ΜΔΕ Ποινικού Δικαίου & Ποινικής Δικονομίας και ΜΔΕ Εγκληματολογίας). Ασκεί μαχόμενη δικηγορία κυρίως σε ποινικές υποθέσεις. Διδάσκει ποινικό δίκαιο και ποινική δικονομία σε υποψήφιους δικαστές, εισαγγελείς, ασκούμενους δικηγόρους, φοιτητές και αστυνομικούς.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Δικηγόρος LL.M, Dipl. ADR


Υπεύθυνος Σπουδών Πολιτικής Κατεύθυνσης. Διδάσκει Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία.

Βιογραφικά στοιχεία:

Εκπαίδευση: Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ (2006), Μεταπτυχιακό δίπλωμα (LL.M) Πανεπιστημίου Βόννης στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (2009). Επιστημονικός συνεργάτης σε θέματα εναρμόνισης ιδιωτικού δικαίου στο Bundesjustizamt στη Βόννη (2009-2010). Επαγγελματικό Δίπλωμα στην Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών (ADR) από το Institut für Mediation, Streitschlichtung und Konfliktmanagement στο Μόναχο (2011).

Επαγγελματική εμπειρία: ασκεί μαχόμενη δικηγορία από το 2010 με ενασχόληση σε ζητήματα αστικού και εμπορικού δικαίου. Διδάσκει από το 2013 πολιτική δικονομία, αστικό και εμπορικό δίκαιο σε νομικά φροντιστήρια και από το 2015 στο Νomopolis. Συνιδρυτής του Κέντρου Νομικής Κατάρτισης Nomopolis (2015) του οποίου είναι και διευθυντής σπουδών. Έχει διδάξει γερμανική νομική ορολογία σε διάφορους φορείς

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ΜΔΕ δημοσίου δικαίου


Ο Κ. Γεωργαντάς διδάσκει από το 2000 όλο το φάσμα του Δημοσίου Δικαίου, ιδίως σε υποψηφίους του διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστών Διοικητικής Κατεύθυνσης και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Πάνω από 100 μαθητές του κοσμούν τα έδρανα του ΣτΕ, του ΕλΣυν και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Έχει δημοσιεύσει πλείστες νομικές μελέτες, σχόλια σε δικαστικές αποφάσεις στο νομικό τύπο και έχει διατελέσει εισηγητής σε νομικά συνέδρια. Ασκεί μαχόμενη δικηγορία αποκλειστικά στο Δημόσιο Δίκαιο ενώπιον του ΣτΕ, του ΕλΣυν και των λοιπών διοικητικών δικαστηρίων.

 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Φιλόλογος, D.Phil


Ο Δρ Νικόλαος Κ. Πετρόπουλος (γενν. 1967) είναι ο επίσημος μεταφραστής του Αρχιεπισκόπου Αθηνών από το 2004. Φιλόλογος, γιος δύο φιλολόγων εκπαιδευτικών, διδάκτωρ (D.Phil. 1996) και κάτοχος Master’s (M.St. 1990) από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στην Ευρωπαϊκή και τη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία, πρωτεύσας πτυχιούχος Κλασικής Κατεύθυνσης Τμήματος Φιλολογίας του ΕΚΠΑ (1989), αριστούχος απόφοιτος Βαρβακείου Προτύπου Σχολής (1985). Επιμορφωτής ξένων γλωσσών της Βουλής των Ελλήνων, ως μέλος του διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

Δίδαξε στη Μέση Εκπαίδευση (Κολλέγια Αθηνών και Ψυχικού, 1998-2002), στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΙΝ.ΕΠ. και Ε.Σ.Δ.Δ.Α., 2005-2008) και από το 2000 ειδικεύεται ως πιστοποιημένος επιμορφωτής ενηλίκων (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε κέντρα προετοιμασίας τους για τα γλωσσικά μαθήματα ως υποψηφίων σε Διαγωνισμούς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικής Σχολής Δικαστών, εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ (φιλολόγων), Υπουργείων, Τραπεζών κ.α.

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Γραμματειακή υποστήριξη


Είναι υπεύθυνη για την οργάνωση της Γραμματείας.