Τμήμα τακτικής προετοιμασίας

 

To Nomopolis διοργανώνει κάθε χρόνο τμήμα τακτικής προετοιμασίας για τον διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών Διοικητικής Κατεύθυνσης.

Στο τμήμα τακτικής προετοιμασίας επιδιώκεται συστηματική προσέγγιση της εξεταστέας ύλης από μηδενική βάση μέχρι να καταστεί ο υποψήφιος ικανός να χειρίζεται με ευχέρεια τα δύσκολα ζητήματα του διαγωνισμού.

Διδασκόμενα μαθήματα:


Νομικά μαθήματα*:

  • Δίκαιο ακυρωτικών διαφορών
  • Διοικητικές διαφορές ουσίας
  • Φορολογικό δίκαιο (εξεταστικά εντάσσεται στις διοικητικές διαφορές ουσίας)
  • Δημοσιονομικό δίκαιο.

(*βλ. αναλυτικά, το διάγραμμα των παραδόσεων, ΕΔΩ)


Ειδικά μαθήματα:

  • Γενική Παιδεία: δίδεται έμφαση στη γενική νομική παιδεία του δημοσίου δικαίου (κράτος & θεσμοί, θεμελιώδη δικαιώματα, βασικές αρχές του δημοσίου δικαίου)
  • Αγγλική νομική ορολογία (δίδεται έμφαση στην αγγλική ορολογία του δημοσίου δικαίου)

Έναρξη τμήματος: Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022

 Tρίτη:

3 ώρες (18.00-21.00)

Τετάρτη:

3 ώρες (18.00-21.00)

Παρασκευή:

3 ώρες (18.00-21.00)

Αγγλική Νομική Ορολογία:

2 ώρες (18.00-20.00)

Διάρκεια προγράμματος: 10 μήνες, 9 ώρες εβδομαδιαίως (νομικά μαθήματα) + 2 ώρες τα ειδικά μαθήματα.

Η επιλογή των μαθημάτων είναι προαιρετική από τους μαθητές.

*Σε όλα τα τμήματα, παρέχεται η δυνατότητα δοκιμαστικής παρακολούθησης της πρώτης εβδομάδας μαθημάτων, κατόπιν σχετικής κράτησης θέσης.

Διδάσκοντες: Κ. Γεωργαντάς, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ΜΔΕ (νομικά μαθήματα), Ν. Πετρόπουλος, αγγλική νομική ορολογία