Τμήμα εντατικής προετοιμασίας (προχωρημένων)

 

Τμήμα εντατικής προετοιμασίας ΕΣΔΙ Διοικητικής Κατεύθυνσης

Το Nomopolis διοργανώνει τμήμα εντατικής προετοιμασίας (για προχωρημένους) για τον επερχόμενο διαγωνισμό ΕΣΔΙ διοικητικής κατεύθυνσης, με σκοπό την εμπέδωση από τους υποψηφίους των κρίσιμων ζητημάτων της εξεταστέας ύλης και την εξάσκηση με επίλυση σύνθετων πρακτικών ζητημάτων εξεταστικού τύπου. Απευθύνεται κυρίως σε υποψηφίους που έχουν ήδη προετοιμαστεί για τον διαγωνισμό ή έχουν συμμετάσχει ήδη μια φορά

Η διδασκαλία αφορά όλα τα εξεταζόμενα νομικά μαθήματα (ακυρωτικές διαφορές/διαφορές ουσίας/δημοσιονομικό δίκαιο). Η συμμετοχή στο τμήμα εντατικής προετοιμασίας γίνεται κατόπιν σχετικής εξέτασης και της σύμφωνης γνώμης των διδασκόντων

Έναρξη τμήματος: Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022

Διάρκεια: 8 μήνες επί 6 ώρες εβδομαδιαίως μέχρι και το διαγωνισμό

Πρόγραμμα μαθημάτων:

Δευτέρα: 18.00-21.00

Τετάρτη: 18.00-21.00

Διδάσκων: Κωστής Γεωργαντάς, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ΜΔΕ συνεπικουρούμενος για κάποιες εισηγήσεις από διοικητικούς δικαστές ή καθηγητές ΑΕΙ

Διανέμεται και επιβοηθητικό υλικό μελέτης.

*Σε όλα τα τμήματα, παρέχεται η δυνατότητα δοκιμαστικής παρακολούθησης της πρώτης εβδομάδας μαθημάτων, κατόπιν σχετικής κράτησης θέσης.