Έναρξη τμημάτων προετοιμασίας Κατατακτηρίων εξετάσεων Αθήνας-Κομοτηνής