Εθνική Σχολή Δικαστών 2019/2020 – Τμήματα Προετοιμασίας Δια Ζώσης & Μέσω Skype