ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ & ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 – ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΕΝΑΡΞΗ: 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ