ΜΠρΑθ 804/2019, επιβολή ποινών τάξης σε δανειστή που εστράφη επανειλημμένα εναντίον εγγυητή που έχει απαλλαγεί από την οφειλή