Έναρξη φροντιστηριακών τμημάτων για τις εφαρμογές (συνθέσεις) και λοιπά προπτυχιακά μαθήματα