Νέα συνεργασία για τo Nomopolis: ο ποινικολόγος δρ. Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος,