22 Οκτωβρίου οι εξετάσεις Δοκιμασίας Επάρκειας Οκτωβρίου 2018 για Πτυχιούχους Α.Ε.Ι. Κρατών μελών Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ.