Ανακοινώθηκαν οι εξεταστικές επιτροπές του διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 2018